Đã Hủy

Do some data entry -- 3

Need someone to input multiple orders that are in excel spreadsheets into Xero. The person must be proficient in using Xero. Attention to detail is a must

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem thêm: data entry single person, data entry contact person, data entry online person

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #14679676