Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. no more description

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem thêm: entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14679750

Đã trao cho:

ArchanaPachnanda

I am bidding this project to start working as freelancer. Relevant Skills and Experience I am having good typing speed and working experience with MS Office. Proposed Milestones ₹13888 INR - On the completion of job Thêm

₹13888 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹28086 cho công việc này

₹33333 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
salvejuliet

I have been doing Data Entry and Copy writing work, No need to worry on the project submission . It will be done on time with no errors. Relevant Skills and Experience MS Office Expert , Excel , Word and Powerpoint. Thêm

₹37036 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0