Đã Đóng

Do some data entry

Mengisi spreadsheet dengan data input berbagai data ke excel dengan waktu cukup singkat

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: companys data entry, data entry tracking spreadsheet, data entry jobs spreadsheet, data entry online spreadsheet, data entry area spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14828297

2 freelancer đang chào giá trung bình $4444 cho công việc này

$4444 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
WorldAccountants

Saya dapat menyelesaikan proyek Anda dalam waktu minimum dengan akurasi. I can complete your project within minimum time with accuracy. Relevant Skills and Experience 10 tahun Proposed Milestones $4444 USD - mileston Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0