Đã hoàn thành

sort by alexa rank

I need a windows applications that will import a big .txt file "over 600MB" that have urls of "forums" and "VB" sites and sort it by Alexa rank or by Google page rank "Ascending" or "Descending" and by "/forums" or "/vb" and extract it as firefox bookmark file

Kĩ năng: .NET, Thuật toán, Lập trình C#, Lập trình C++, Java

Xem nhiều hơn: alexa sort rank, sort sort sort, sort sort, alexa i, rank, alexa, alexa page rank, file sort, firefox import bookmark, firefox bookmark, bookmark import, bookmark firefox, page rank sites, sort alexa, top alexa sites backlinks, alexa rank file, sort file, sites alexa, sort txt file, import vb, blog directories high google page rank, mass google page rank checker, import sort, pay google page rank, increase google page rank

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) alexandria, Egypt

ID dự án: #1701415

Được trao cho:

duchuyctlk

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
4.5