Đã Đóng

Small Audio clip on Logic ProX

Job Description:

I need a small Sound clip in Logic Pro x with all effects in it.

Urgent needed!

Kĩ năng: Thiết kế Âm thanh, Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Dịch vụ video

Về khách hàng:
( 78 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #36289630