Đã Hủy

Sound Engineering

Work design in Pro Tools like movies, tv shows, marketings. all works in relation with sound engineering

Kỹ năng: Thiết kế Âm thanh

Xem thêm: movies shows, pro tools design, design logo like pro, sound design pro tools, design pro myspace, pro tools freelancer, web design graphic tools, pro tools sound design, flash website design pro

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chile

Mã Dự Án: #14795966

1 freelancer đang chào giá trung bình $125000 cho công việc này

temurbakhr

sound design Relevant Skills and Experience sound design Proposed Milestones $125000 CLP - sound design

$125000 CLP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0