Đã Đóng

I need a sound engineer

I have a system that runs Denon, Sonos HEOS and control4

The cinema room speakers will not give all surround sound

Kĩ năng: Sound Engineering, Thiết kế Âm thanh

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Sheffield, United Kingdom

ID dự án: #34013250

1 freelancer đang chào giá trung bình £23 cho công việc này

WiserLance

Hi, I am Wimukthi, a Sound engineer and music producer. I can solve your problems and make it better.

£23 GBP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0