Đã Đóng

Sound engineer Sunday gig in Sugar Land, TX

2 freelancer chào giá trung bình $44/giờ cho công việc này

(81 Nhận xét)
6.3
kevalvaishnav

i am Sound engineer by profession and 3 years of experience on midas M32, Avid SC 48 mixers and also i use Digico Sd TEN contact/whatsapp :- +919427346695/+91794626405

$38 USD / giờ
(2 Nhận xét)
4.0