Đang Thực Hiện

[url removed, login to view] plays 10,000

I need 10,00 real plays on [url removed, login to view] and need them asap. thanks I would like the job completed by june 25th 2012. my account is [url removed, login to view] this is a flat rate job that pays 85 dollars

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: soundcloud, plays, real plays soundcloud, plays soundcloud, dollars asap, virtuemart flat rate shipping, female voice flat rate, flat rate magazine layout

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Carpinteria, United States

Mã Dự Án: #1711584

Đã trao cho:

aounrizvi

Hired by the Employer

$85 USD trong 3 ngày
(105 Đánh Giá)
6.6