Đã Đóng

Foreign copywriters

Job Description:

We are looking for good creative skills in writing to attract customers.

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Dịch thuật, Đánh máy, English (US) Translator, Castilian Spanish Translator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Beba, Egypt

ID dự án: #36200860