Đã Đóng

English video to spanish language translation

English video to spanish language translation

40 minutes and sounds quality is good

Deadline 24 hours

Budget $20

Please apply only native spanish person

Thanks

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Dịch thuật, Chép lời

Về khách hàng:
( 34 nhận xét ) PHULBARI,, Bangladesh

ID dự án: #34373766