Đã Đóng

Help with customer support

Hello we need a minimum 6+ years experienced persons for support the support. interested persons please

[Removed by [url removed, login to view] Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

Thank you.

Kỹ năng: Splunk

Xem thêm: customer service amazon, good customer service skills, what is customer care, customer service skills list, customer service definition, customer service tips, examples of good customer service, customer service skills resume, technical support,customer support,database,application support, application support, customer care, technical support , customer support , technical support customer service complaint log, customer help, online support customer service, paid support customer online

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14809790

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹22222 cho công việc này

₹22222 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0