Đang Thực Hiện

spotify jukebox

bid again in the project to talk about the project

Kĩ năng: Lập trình C#

Xem nhiều hơn: jukebox, spotify , bid project java, render architecture bid project work, bid project automation, bid project ebay, lowest unique bid project, bid project needed home mums, biztalk bid project, freelance application software bid project, bid project

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) New York, Mexico

ID dự án: #4540540

Được trao cho:

joonnet

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(31 Đánh Giá)
6.6