springboot logback

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần backend developer hỗ trợ add logback cho springboot project. Sẽ mô tả cụ thể khi liên hệ

Spring Boot Java

ID dự án: #36713738

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$150 cho công việc này

gsantharam7088

Hello there! My name is Santharam, and I'm a full stack developer with a lot of experience in programming. I understand that you're looking for a backend developer who can help add logback to your springboot project. I Thêm

$160 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.4
jgenius25

Hello, I am a Java and Spring Boot developer with 10+ years of experience. I have worked on enterprise level applications like Amazon and Flipkart, Myntra, Google and more. I have also worked on banking applications an Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
rajatheraajaa123

I am a java full stack developer , and I have 3 years of experience in this field . Here I am ready to accept your Project...

$120 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thmvn

Hi bạn, mình có khoảng 6 năm kinh nghiệm code Java/Spring. Với yêu cầu của bạn mình có thể tự tin support bạn hoàn thành task trong thời gian ngắn. Mong nhận được phản hồi của bạn qua tin nhắn hoặc te-le: @hoangmanhtan

$90 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
virustotal0123

Java backend developer available for freelance projects. Strong skills in Java, Spring, Hibernate, RESTful APIs, and database management. Committed to delivering high-quality solutions.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0