Đã Hủy

SQL EXPERT NEEDED TO COMPLETE JOB FAST

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

eperfections

SQL Expert ! Please send details to confirm bid !

$30 USD trong 1 ngày
(84 Đánh Giá)
6.2
dobreiiita

hi ready to start the work. Check PM>

$50 USD trong 1 ngày
(55 Đánh Giá)
5.1
smbakhtiar

Ready to start.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0