Đang Thực Hiện

119891 Help Develop a auction site.

I am trying to develop an auction site that links buyers to sellers. This idea is new and different.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: Develop, develop auction site, site sellers, buyers site, site buyers, links sql, auction site sql, auction develop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1866061