Đã hoàn thành

8237 Install mssql 2005 express

I need help installing MS SQL server 2005 on my server as well as Reporting services. You will need to be able to secure the server as well. Only reply if you are experienced and can do the work immediately.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: reporting services sql, ms sql reporting services, SQL Server Reporting, Reporting services, install mssql, install sql server express, mssql help, vegacomp, mssql reporting, sql express, install sql, sql server services, reporting sql server, mssql 2005, 2005, sql mssql, sql express 2005, work mssql, sql server express, sql server reporting services work, mssql express

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1759104

Được trao cho:

mattclements

Is this OK?

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2