Đang Thực Hiện

129126 Introductary PL sql

It should be easy for you if you know sql PL.

I have no time because I have many other things to do.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: SQL PL SQL , pl\sql, pl/sql, pl-sql, treo

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1875294