Đã hoàn thành

128944 John Corey

Installation and full operational setup of the following:

Traffic Hurricane 2006

Smart blog & Ping 2006

Article site builder 2006

Possible interested in long term administration to keep everything current and working at top efficency. We can talk after initial setup and we are operational.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: john, sql traffic, smart builder, smart article, blog smart, traffic builder, sql builder, smart traffic, top sql, hurricane, blog ping, sql administration, article site builder, sql smart

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Latham,

ID dự án: #1875112

Được trao cho:

pan09

can be done

$50 USD trong 2 ngày
(212 Đánh Giá)
7.2