Đang Thực Hiện

162679 move database and site

copy over database and site to new hosting.

i will pay within 48 hours.

job: urgent.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: move sql, move database, urgent database, database move, sql database copy, copy sql database, copy database site, database site, move hosting, move site database

Về Bên Thuê:
( 187 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1908869