Đang Thực Hiện

165397 Move my website - 500 mb o

I need someone to relocate my website to a new server - there is about 500mb of info ..

Joe

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: relocate, move sql, MB , i/o, website 500, need website 500, groovygeeks, move server, need move website, move website server

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Carthage, United States

ID dự án: #1911588