Đã hoàn thành

156739 sql query for jeffgan007

sql query for jeffgan007

sql query for jeffgan007

sql query for jeffgan007

sql query for jeffgan007

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: n query, SQL Query, query query, sql query sql query

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Belleville, United States

ID dự án: #1902924

Được trao cho:

jeffgan007

Hi, As agreed upon :) Regards, Jeff

$10 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.5