Đang Thực Hiện

124317 MS SQL restore of db

i have a .bak file and i need to do a restore.

i am running MS SQL 2005.

[url removed, login to view] ----this shows errors that i am getting.

I need some one to help me do this restore

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: MS SQL, file sql bak, bak file restore, sql restore, bak file, ms sql sql, ms com, doc file bak, bak sql, bak sql, com db1, sql sql bak, bak, sql 2005 bak file, sql 2005, sql bak file, sql bak, bak sql

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) United States

ID dự án: #1870483