Đang Thực Hiện

142854 Sql Server Help -Urgent

I need help for sql server.I cannot change the fields in [url removed, login to view] in pm

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: SQL Server, sql server c, server help, c sql server, urgent database, sql server database, need help change, database sql server, change server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tuticorin, India

ID dự án: #1889029