Đang Thực Hiện

SQL Database

SQL database scripting and analysis

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Toán học, SQL, Statistics

Xem thêm: javascript sql database, upload sql file database, add database sql, news scroller sql database

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1694595

Đã trao cho:

Chukulook

Hired by the Employer

$60 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4