Đang Thực Hiện

148401 Data Mining for INTEL only

This project is for INTEL only

No others need bid

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL, SQL

Xem thêm: data mining intel, sql data mining, intel, access data mining, sql microsoft access project, access data project, data mining sql, access data project sql, Mining project, project data mining, Data Mining Project

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) London, Canada

Mã Dự Án: #1894580

Đã trao cho:

Intel2

As discussed. Regards, Dmitry

$125 USD trong 5 ngày
(147 Đánh Giá)
6.6