Đang Thực Hiện

148526 NFL Player Database

Need to get a hold of the past 20 years of the NFL team and player statistics

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL, SQL

Xem nhiều hơn: team player, NFL, team statistics, need team database, nfl player statistics database, nfl statistics database, nfl player database, hold database, years sql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1894705