Đã Đóng

Faircom upload to Microsoft SQL

4 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

oFAZo

Exceptional quality & Quick work. Please refer to Profile & Reviews for details. Thanks FAZ

$100 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
4.2
mystic19

Check PMB, please

$70 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.3
jainkushagra85

Dear Sir I can upload faircom database to sql server

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
satyapalgarhwal

ready to work with u

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.8