Đang Thực Hiện

5762 MySQL reinstallation/repairing

We have a problem with our MySQL databases, we can't create because of error "No Privilegies". Need a professional programmer/SQL expert who will fix our problem. It should be solved within 3 hours from now.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, SQL

Xem thêm: sql.programmer.expert, sql programmer expert, need a mysql programmer, sql mysql, mysql error, mysql problem, error mysql, mysql databases, programmer sql mysql, problem need solved, mysql professional

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1756631

Đã trao cho:

mrkisl

as disscused

$50 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
5.1