Đã hoàn thành

117731 SQL Database Help

Private Project for Vinod.... Please do not bid.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, SQL

Xem thêm: sql database project, sql bid, project sql database

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Tokorozawa,

Mã Dự Án: #1863898

Đã trao cho:

vinodtank

[url removed, login to view] (MCSD .NET)

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0