Đang Thực Hiện

private project for Wahid2 - $30

private project for Wahid2 - $30

Kỹ năng: Oracle, SQL

Xem thêm: sql oracle project, oracle project sql, project sql oracle, project oracle sql, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, sunshinebiz, private project relinh, oracle project

Về Bên Thuê:
( 141 nhận xét ) Sanford, United States

Mã Dự Án: #1020919

Đã trao cho:

Wahid1978

Hello Sir,Please check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

parthibaninfo

Lets start to work now

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0