Đang Thực Hiện

128879 PL SQL

70% is done.

Need to fix some errors and finish rest of them.

email me for details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Oracle, SQL

Xem nhiều hơn: sql to oracle, sql oracle pl sql, pl sql and oracle, pl sql and, oracle sql pl, pl sql oracle, SQL PL SQL , pl\sql, pl/sql, pl-sql, oracle:pl, oracle pl/sql, oracle pl, sql email, fix sql errors, email sql, email oracle, fix sql, treo, SQL Fix, sql done

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1875047