Đã hoàn thành

Technical Project for yesican100

Được trao cho:

yesican100

Hi Sir, Ready to do this.. Thanks

$110 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.3

7 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

DeoTech

Hi! I have 11 years exp in MS SQL. I can help in reports. But I don't see task in bind. Regards.

$250 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.6
Wahid1978

SAP Oracle DBA. Please Check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.7
cigara9393

please check pm...

$100 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
pratik123

Hi, I am oracle certified resource having good knowledge od report writing using sql. Please share details. regards, Abhay B.

$200 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ayaz12

Hello Sir! Plz check PMB for detail. Thanks.

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
ipt

sql experienced

$133 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0