Đang Thực Hiện

Changes to SQL Database for Web CMS

We are in need of doing several updates to our CMS database. Several tables have changed and we need scripts to make changes.

Kỹ năng: SQL

Xem thêm: web cms, cms database, 2012 web database, sql cms, cms updates, database scripts, cms tables, sql database tables, sql web database management, web portal sql database, make web interface sql, sql scripts, web database sql asp, sql tables web, cms need database, database cms, changes database sql

Về Bên Thuê:
( 111 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1686165

Đã trao cho:

marasinghe82

Dear Sir, please assign this task to me Best Regards, Jinesh

$40 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $97 cho công việc này

manhpham

I am SQL expert. I am willing to help you

$100 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3
rakshit0

hi ! I will help you to precisely make all the changes you need. !

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0