Đã hoàn thành

Changes to SQL Database for Web CMS

Được trao cho:

marasinghe82

Dear Sir, please assign this task to me Best Regards, Jinesh

$40 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $97 cho công việc này

manhpham

I am SQL expert. I am willing to help you

$100 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.3
rakshit0

hi ! I will help you to precisely make all the changes you need. !

$150 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0