Lập cloud server và liên kết với SQL

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Tôi có một phần mềm sử dụng C# và lưu trữ dữ liệu tại local SQL. Tôi muốn tạo một cloud SQL để lưu trữ dữ liệu.

SQL Lập trình C# .NET Google Cloud Storage

ID dự án: #33967011

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

binhntupwork

Xin chào bạn khoẻ không? Tôi thực sự quan tâm đến đề xuất của bạn với tư cách là một kỹ sư phần mềm cao cấp, người đã chuyên về lĩnh vực này hơn 6 năm. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn ở mức độ Thêm

$9 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
phuongdong2001

I can make your local SQL become public to internet.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
lelongthinh

Ok. Chào bạn liên hệ mình để chi tiết thêm dự án và bắt tay vào làm công việc của bạn cần hoàn thành. Mình có thể xử lý xây dựng database server , oracle, mssql, mysql, hay access. Hay lập trình c# các công cụ quản lý Thêm

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
an38570

bạn muốn dùng cloud của google như firebase hay cloud của bên khác tôi có thể giúp bạn. Phần mềm của bạn hiện có sử dụng ORM không nếu không có thể phức tạp hơn một chút để viết lại phần kết nối database.

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0