Đã hoàn thành

Design a studet grades data mart

Được trao cho:

PATechnology

A proposal has not yet been provided

$55 SGD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
2.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $41 cho công việc này

pimpleamarnath

A proposal has not yet been provided

$31 SGD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rentadamanik05

A proposal has not yet been provided

$36 SGD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0