Đã Đóng

work on SQl

Job Description:

work of sql

Check it out- [login to view URL]

Kĩ năng: SQL, Python

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Jaipur, India

ID dự án: #35353992

4 freelancer chào giá trung bình₹3388 cho công việc này

anushka03367

Hello I can do this. Please share the details of the task so that I can check and confirm accordingly.

₹7500 INR trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
4.4
snehachak

I have worked as a sql server dba in mnc firm for 8 years. I have done replication, always on high availability , performance tuning etc

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0