Đã Hủy

Etl testing, Report Testing, Automation using VBA on UAT Testing

Base queries need to be make and testing the product

Kỹ năng: Microsoft SQL Server, Oracle, SQL

Xem thêm: catia automation using vba, testing report xls sample, game testing report, graphical report using vba, application uat testing feedback

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #14817480

1 freelancer đang chào giá trung bình $1672 cho công việc này

SierraSoft

Dear Client, I am Rahul Parmar, with more than 9 years of experience in PHP, CodeIgniter, OpenCart, Wordpress, ZEND, AJAX, CSS, XML, jQuery, Angular js, Sencha, SOLR, SEO. I have gone through your project requi Thêm

$1672 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
7.0