Đã Hủy

Etl testing, Report Testing, Automation using VBA on UAT Testing

1 freelancer đang chào giá trung bình $1672 cho công việc này

SierraSoft

Dear Client, I am Rahul Parmar, with more than 9 years of experience in PHP, CodeIgniter, OpenCart, Wordpress, ZEND, AJAX, CSS, XML, jQuery, Angular js, Sencha, SOLR, SEO. I have gone through your project requi Thêm

$1672 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
7.0