Đã Đóng

Infor CRM Saleslogix Developer

2 freelancer đang chào giá trung bình $41/giờ cho công việc này

$41 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
erosdorff

I am familiar with Saleslogix so I am a good match for your project I read your project description and it's so interesting I can start now Thanks

$41 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0