Đã hoàn thành

VB.net Customer Service Applications

Được trao cho:

$15 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $19 cho công việc này

MyAwesomeTeam

Hi. I'm Thinh. .I can do this task We have skills: SQL, Visual Basic for Apps, Microsoft SQL Server, VB.NET, Coding I will save your time and my time, do this project fast as possible and the cost i Thêm

$23 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0