Đã Đóng

выполнить задание курсовой работы по базам данных

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

mostnour

I am a C / C ++ programmer and software developer for MS .Net family, Java, Python, Node.JS, VUE.JS and Laravel (The PHP Framework). I have a good experience of The Embedded Systems. I have a good experience of an addi Thêm

$250 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0