Đã Đóng

Servicenow integration with psql -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2250 cho công việc này

manvendra080195

Have 3 years of experience in data analytics and visualisation . I have good experience with PostgreSQL queries . I have worked on 4 projects of SQL and tableau.

₹2250 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0