Đóng

Set up an SQL Server

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £455 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

SQL Server Project

We are a financial start up. We are looking for someone with experience to help us set up an SQL server in our office. The main purpose of the Server will be to install Compustat (a financial database).

The main tasks:

1. Windows Server 2012 Installation & Configuration

2. Software Application Installation

3. SQL Server 2012 Developer Edition Setup and Configuration

4. Help with the set up of Compustat and writing some code in SQL

Please email your CV and a few similar tasks that you have done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online