Đã Đóng

SQL development work

SQL developer needed for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: SQL, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Quản trị cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 642 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34744750