Đã Đóng

SQL development work...

SQL developer needed for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: SQL, Oracle, MySQL, Quản trị cơ sở dữ liệu, Microsoft SQL Server

Về khách hàng:
( 635 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34744814