Xây dựng database cơ bản

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Sử dụng SQlite3, có hình ảnh mô tả

Sử dụng SQlite3, có hình ảnh mô tả

SQLite

ID dự án: #19426458

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

ludwig333

Hello ! I am a full stack developer for over 5 years on the freelancer.com. I have read your description in more detail and have much interest in your project. I have many experiences what I have ever done before Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0