Đang Thực Hiện

Statistical analysis financial time series

Perform various types of statistical analysis of historical financial time series data.

Kỹ năng: Thị trường thương mại, Toán học, Nghiên cứu, Statistics

Xem thêm: time series, data financial, financial time series, data time series, statistical data series

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1622710

Đã trao cho:

KarolSz

Hired by the Employer

$60 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2