Đã Đóng

Làm bài tập phân tích định lượng trong quản trị

2 freelancer chào giá trung bình$60 cho công việc này

suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician, data scientist and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several comp Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(116 Nhận xét)
7.0
Galata16

Hello I can help you ---------------------------------------------------------------------------------------------

$20 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
4.4