Đã Đóng

SEIR modeling Anylogic

Job Description:

If you know how to do models on Anylogic reach to me

Kĩ năng: Statistical Modeling, Computer Science, Phân tích thống kê, Data Analytics

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #35913174

3 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

chraheelbhatti

I'm experienced Data Scientist and Content writer with 08 yrs of experience in the field of Machine Learning using R & Python. I can help in writing as well programming tasks as: Python Machine Learning Excel VBA Matla Thêm

$50 USD / giờ
(45 Nhận xét)
6.3