Đã Đóng

Markov chain statistic analysis expert..

i need the Markov chain statistic analysis expert for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: Statistics, Toán học, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS

Về Bên Thuê:
( 583 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32715732